MUDr. Marcela Rozehnalová
výkonná ředitelka a lektorka

Kontakt
Email: Tato adresa je chráněna před spamboty, musíte povolit Javascript abyste ji viděli.
Mobil: 604 888 141

Informace: Strukturovaný životopis:
MUDr. Marcela Rozehnalová, nar. 10.4.1962.v Pelhřimově

Kvalifikace:
1976-1980 - gymnázium Praha 4
1981-1988 - studium Fakulty dětského lékařství UK v Praze
1994 atestace I. stupně z vnitřního lékařství
1996-1997 – kurs Příprava na manželství a rodičovství CŽV - FFUK, katedra psychologie
2005-2008 – studium na Pražské vysoké škole psychosociálních studií

Krátkodobé kursy (cykly seminářů, víkendové semináře):
1.Práce s dětskou a adolescentní skupinou
2.Transakční analýza
3.Rogerovská psychoterapie
4.Kreativní neverbální techniky
5.Gestalt terapie
6.Fenomenologie
7.Sen v jungovské psychoterapii
8.Arteterapie
9.Strukturované metody logoterapie

Další semináře:
1. Obnova lásky v rodině (2x2 denní a 1x3 denní seminář - PhDr. Jiřina Prekopová, 2008 a 2010)
2. Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách (3denní seminář)
3. Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole
4. Časová osa (2 denní seminář - MUdr. Chvála, PhDr. Trapková)
5. Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících (1997-1998 Free Teens, USA - lektor Richard A. Panzer, PhD.)
6. Konflikty v partnerských vztazích/manželství, řešení (2000 USA psychoterapeut Richard Cohen - 2 denní sebezkušenostní výcvik)
7. Psychotraumata z dětství, dopad v životě jedince (2007 a 2010 dánská psychoterapeutka Marjorie Hill - 2 a 3 denní sebezkušenostní výcvik)
8. Rodinné konstelace

Zaměstnání:
- 1991-1993 předatestační praxe - FN Motol
- 1993 -1995 IKEM - Prac. specializ. laboratoří – zavedení a provoz první autotransfúzní jednotky v ČR pro pacienty před kardiochirurgickým výkonem.
-1995 -1997 ÚHKT Praha, odd. Experimentální virologie

-Od roku 1997 výkonná ředitelka CEVAP, kde zabezpečuje:
1. Organizaci seminářů DVPP, z nichž některé lektoruje.
2. Preventivní programy pro děti a mládež (od 1997)
3. Klubovou činost – peer program prevence HIV/AIDS „WAIT“ a organizaci a vedení mezinárodních letních soustředění mládeže
4.publikační činnost (od 2000)
5. organizaci a přednášení kursů pro manžele a rodiče
6. organizaci sebezkušenostních výcviků manželských párů

Rodina:
Vdaná od roku 1986 – manžel Ing. Zdeněk Rozehnal, CSc.
Matka 4 dětí – Martin (1986), Jana (1988), Anna Maria (2003), Adéla (2009) a babička 1 vnuka (Jonáš 2009).

 


CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy:
 
 
 
 
CEVAP na Facebooku
facebook_logo