Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících (základní seminář)

 

Akreditace MŠMT – DVPP -  č.j.  49 806/2012-201-912

Seminář určen sociálním pracovníkům pracujícím s dětmi, mládeží a rodinami, metodikům prevence sociálně patologických jevů, učitelům rodinné výchovy ZŠ, učitelům společenských věd SŠ, SOU, výchovným poradcům, vychovatelům a rodičovské veřejnosti.

 

 

Přehled témat :

  •  Syndrom rizikového chování dospívajících
  •  Problematika HIV/AIDS ve světě a u nás ve vztahu k mládeži
  •  Sex dospívajících a pohlavně přenosné nemoci
  •  Výchovné přístupy  v prevenci rizikového sexuálního chování dospívajících
  •  Program prevence rizikového sexuálního chování dospívajících  „Free Teens“

představení informativní části programu „Žijeme ve věku AIDS“– historie vzniku AIDS, vývoj infekce HIV, situace ve světě a u nás, další pohlavně přenosné nemoci a  jejich projevy a  následky,  rizika předčasného zahájení pohlavního života pro sexuálně aktivní mládež, kasuistiky, rizika užívání alkoholu a  drog  ve vztahu  k sexuální promiskuitě  

představení  druhé části programu „Rozhodujete o své budoucnosti“ – prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících, sexuální zdrženlivost a  oboustranná partnerská věrnost, dodržování zásad bezpečnějšího sexu, jeho přednosti a  úskalí. Těhotenství dospívajících a možnosti jeho řešení, přednosti a úskalí jednotlivých možností řešení. Manželství a rodičovství. Nácvik odmítacích dovedností jako součásti budování zdravé osobnosti dospívajících, kteří sami zodpovědně rozhodují o sobě a  své budoucnosti.  

Vzdělávací cíl:

Cílem projektu vzdělávání pedagogických pracovníků speciálně zaměřeného na prevenci rizikového chování dospívajících se zvláštním zřetelem na rizikové sexuální chování a jeho následků je seznámit učitele:

  1. s problematikou rizikového chování dospívajících
  2. s následky rizikového sexuálního chování, s riziky předčasného sexu dospívajících  a jejich dopadu na reprodukční zdraví
  3. s programem prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících a s jeho výsledky ve světě i u nás
  4. s účinným způsobem vedení dospívajících v oblasti zahájení sexuálního života, ochrany jejich zdraví a budoucnosti


Časová dotace: 8 hodin
Cena: 900 Kč

 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy:
 
 
 
 
CEVAP na Facebooku
facebook_logo