Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole

Akreditace MŠMT – DVPP -  č.j. 49 806/2012-201-912

Seminář je určen sociálním pracovníkům pracujícím s dětmi a rodinami, rodičovské veřejnosti a učitelkám MŠ, ale z pohledu vývojové psychologie je vhodný rovněž pro metodiky prevence sociálně patologických jevů, vychovatele a výchovné poradce.

Přehled témat :

  • Teoretické vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí. Seznámení s variantami chování u hypoaktivního  a hyperaktivního dítěte. Spouštěče agresivního chování. ...1 hodina

  • Pojem ADHD – LMD – příčiny vzniku. Příčiny perinatální, prenatální, postnatální. Poúrazová LMD...1 hodina
  • Moyerova klasifikace agresí – predátorská agrese, agrese mezi samci a samicemi, dráždivá agrese, agrese vyvolaná strachem, rodičovská agrese, sexuální agrese, agrese jako obrana teritoria. ...2 hodiny
  • Práce s modelem Pesoterapie – vymezení základních sociálních potřeb dítěte – potřeba místa, podpory, péče, bezpečí a limitu. Agresivní chování dítěte jako projev neuspokojení těchto základních potřeb....2 hodiny 
  • Praktické ukázky uspokojování výše uvedených potřeb na tělové úrovni – práce s tělem u hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí. Ošetření bezpečných a nebezpečných zón na těle dítěte. Poskytnutí podpory na těle dítěte....1 hodina

  • Práce s rodičem agresivního dítěte –typologie rodičů agresivního dítěte, zpracování agresivního jednání rodiče, rozhovor s agresivním rodičem, navození spolupráce s agresivním rodičem....1 hodina

Vzdělávací cíl:

Cílem semináře je pomoci učitelkám MŠ porozumět vztahu mezi projevy agresivity   u dětí, příčinami, které jsou u jejich kořene a nabídnout možnost řešení.

Účastníci se učí pracovat s modelem Pesoterapie, učí se porozumět agresivním projevům dítěte jako projevům neuspokojení základních sociálních potřeb dítěte - potřeby místa, podpory, péče, bezpečí a limitu. Dále se účastníci semináře učí pracovat s tělem hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí.

Svým obsahem seminář významně napomáhá učitelkám MŠ vhodně propojit teorii s praxí ve prospěch dítěte, najít cestu ke spolupráci s nespolupracujícími, někdy dokonce agresivními rodiči a spolupodílet se efektivně na žádoucí výchově dítěte.

Časová dotace: 8 hodin
Cena: 890 Kč

 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy:
 
 
 
 
CEVAP na Facebooku
facebook_logo