Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících (odborný kurz)

 

Seminář určen sociálním pracovníkům pracujícím s dětmi, mládeží a rodinami, metodikům prevence sociálně patologických jevů, učitelům rodinné výchovy ZŠ, učitelům společenských věd SŠ, SOU, výchovným poradcům, vychovatelům a rodičovské veřejnosti.

 

Přehled témat :

  •  Syndrom rizikového chování dospívajících
  •  Problematika HIV/AIDS ve světě a u nás ve vztahu k mládeži
  •  Klinické projevy AIDS, kasuistika
  •  Sex dospívajících a pohlavně přenosné nemoci
  •  Výchovné přístupy  v prevenci rizikového sexuálního chování dospívajících
  •  Program rizikového sexuálního chování dospívajících - představení programu primární prevence určeného dospívajícím ve věku 13-19 let

představení informativní části programu „Žijeme ve věku AIDS“– historie vzniku AIDS, vývoj infekce HIV, situace ve světě a  u nás, další pohlavně přenosné nemoci a  jejich projevy a  následky,  rizika předčasného zahájení pohlavního života pro sexuálně aktivní mládež, kasuistiky, rizika užívání alkoholu a  drog  ve vztahu  k sexuální promiskuitě

představení  druhé části programu „Rozhodujete o své budoucnosti“ – prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících, sexuální zdrženlivost a  oboustranná partnerská věrnost, dodržování zásad bezpečnějšího sexu, jeho přednosti a úskalí. Těhotenství dospívajících a možnosti jeho řešení, přednosti a úskalí jednotlivých možností řešení. Manželství a rodičovství. Nácvik odmítacích dovedností jako součásti budování zdravé osobnosti dospívajících, kteří sami zodpovědně rozhodují o sobě a své budoucnosti.

  •  Práce se skupinou dospívajících, motivace pro odklad zahájení pohlavního života na dobu, kdy budou mladí lidé  jako zralí jedinci schopni věrného vztahu s jediným partnerem
  •  Zkušenosti s programem primární prevence rizikového sexuálního chování v ČR od roku 1997, možnosti využití

Vzdělávací cíl:

Cílem projektu vzdělávání pedagogických pracovníků speciálně zaměřeného na prevenci rizikového chování dospívajících se zvláštním zřetelem na rizikové sexuální chování a jeho následků je seznámit učitele:

1) s problematikou rizikového chování dospívajících

2) s následky rizikového sexuálního chování, s riziky předčasného sexu dospívajících  a jejich dopadu na reprodukční zdraví

3) s programem prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících a s jeho výsledky ve světě i u nás

4) s účinným způsobem vedení dospívajících v oblasti zahájení sexuálního života, ochrany jejich zdraví a budoucnosti


Účastníci kurzu se po absolvování praktického výcviku v podobě vlastních přednášek na II.st. ZŠ a SŠ mohou stát lektory prezentovaného preventivního programu.

Časová dotace: 15 hodin
Cena:
1 960 Kč

 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy:
 
 
 
 
CEVAP na Facebooku
facebook_logo