Ohlasy ze Semináře 0706 - Výchova charakteru jako esence výchovy

Utřídila jsem si poznatky, seřadila a dala svému konání (profesnímu i osobnímu) potvrzenou teoretickou základnu. Uvedení do problému, hluboce lidské, mluvila jste mi z duše. Odpovědnost v době postmoderní (Hogenová) – vysoce odborná, kvalitní, nutící k zamyšlení nad životem vůbec.
ZŠ Bruntál

Téma zajímavé, poučné, zdůraznění problémů dnešní společnosti. Velký přínos pro mé budoucí povolání.
Student

Pro mě měl seminář především osobní přínos, protože mě utvrdil a podpořil v potřebě rozvíjet osobnostní a duchovní hodnoty mezi mladými lidmi a dodal mi odvahu se opět do toho v nové škole pustit. Odpovědnost v době postmoderní (Hogenová) opět osobní reakce – pro mě velice inspirativní a odvahu dodávající, že to co cítím lze podložit i zásadními teoriemi. Je to jen potvrzením a doplněním věcí do celku a to je moc dobré.
Gymnázium j. Heyrovského Praha

Nové hledisko pohledu na problematiku. Zajímavé.
ÚMČ Praha – Řepy

Téma mimořádně aktuální, ale opomíjené – hodnotím jako kladné a přínosné. Přednáška p. Balcara velmi zajímavá, přivítala bych však i vzhledem k tématu méně vědeckosti a teorie a více praktických rad, jež bych využila jako pedagožka při výchově mladých lidí. Přednáška p. Hogenové mimořádně přínosná pro mne jako člověka, znovu mne donutila přemýšlet o spoustě věcí.
SUPŠS Valašské Meziříčí

Skvělá skladba lektorů, mezioborově doplňující – medicína, psychologie, psychoterapie, filosofie. Inspirativní, zábavný výklad p. Balcara s hlubokou znalostí věci, prosycené nadějí a smyslem.
Rodiče o.s.

Seminář mi dal jistě mnoho, budu si muset informace utřídit. Ví bych dala praktických rad pro použití při kontaktu se žáky a studenty. Přijala bych méně informací za cenu času na diskusi.
SŠHP Praha

Laskavé, vstřícné, přínosné, něco k zamyšlení, možnost pohledu na věc z druhé strany, nové informace.
DM Ditrichova

Přínos v seznámení se s pohledem přední české filosofky prof. Hogenové, přímo v zajímavém shrnutí a praktickém využívání logoterapie a existenční analýzy.
Dětské integrační centrum a MŠ

 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy:
 
 
 
 
CEVAP na Facebooku
facebook_logo