Ohlasy ze Semináře 0805 - Rizikové chování dospívajících a jeho prevence – 9. ročník

Násilí páchané dětmi a na dětech
(mjr. PhDr. Alena Plšková, CSc., Univerzita T. Bati, Zlín)

 • Přednáška mne velice zaujala, výklad byl velmi odborný, zajímavý, hlavně příklady z praxe. ( SŠ, OU Česká Lípa)
 • Ucelená, jasná, přehledná přednáška doplněná o zajímavé ukázky z praxe. Pro metodika prevence velmi aktuální (aktuální informace o aktuálních  zákonech), prakticky využitelné jako celek. (ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou)

Syndrom rizikového chování v dospívání
(MUDr. M.Rozehnalová, CEVAP)

 • Jasné, ucelené, velmi vhodný úvod k obsahu celého semináře. (ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou)
 • Z této přednášky si odnáším některé náměty pro vytváření projektů a nápady, které zohledním při tvorbě MPP. (ZŠ a MŠ Bludov)
 • Příjemná a srozumitelná přednáška s příklady z praxe, s prostorem na diskuzi. (SPŠ Hradec Králové)

Charakter, sexualita a zodpovědnost
(MUDr. M.Rozehnalová, CEVAP)

 • Moc hezky zpracovaná přednáška, moc se mi líbilo apelování na věrnost, zodpovědnost a důležitou věc – mít rád sebe sama. Morálka klesá a nejen dětem, ale i nám, rodičům a učitelům je třeba připomenout, jak žít pěkný život. (SŠ hotelnictví a společ. stravování, Teplice nad Metují)
 • Zdůrazňována věrnost v lásce – velmi pěknou a lidskou formou Pohlazení po duši a balzám na nervy. (SOŠ a  SOU Kladno, Dubská)
 • Takhle jsem o lásce nepřemýšlela. Fandím Vašemu optimismu. Tato přednáška mě velice dojala, ale i pobavila. Skvělé. (ZŠ Teplice)
 • Tato přednáška se poslouchala „jedním dechem“. Velmi mne toto téma oslovilo a „chytlo za srdéčko“. Paní doktorka o tomto tématu hovořila velmi hezky, laskavě. Pěkné!!! (SŠ, OU Česká Lípa)

HIV/AIDS, vývoj situace ve světě a u nás, klinický obraz
(Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc., AIDS centrum Praha)

 • Přednáška mě zaujala. Problematika HIV je palčivou a každá informace přispívající ke konstruktivnímu řešení, stojí za to. (Klasické gymnázium Modřany)
 • Velmi zajímavá přednáška. Paní doktorka představila vše ohledně HIV/AIDS hodně srozumitelně. (Středisko výchovné péče, Dobřichovice)
 • Přínosné, pro mne mnoho nového, zajímavého a využitelného. (ZŠ Prachatice)

Pohlavně přenosné nemoci u dospívajících  mládeže, vývoj v ČR v posledních letech, současný stav
(MUDr. Věra Kaštánková., Dermatovenerologická klinika – STD centrum, 1. LF UK a VFN, Praha)

 • Zajímavé, téma zcela vyčerpáno, využitelné v praxi. (ZŠ Stará Boleslav)
 • Výborné, zajímavé, věcné, odborné, srozumitelné, velmi poučné. (Salesiánské středisko mládeže, Plzeň)
 • Přehledná a zajímavá přednáška. Jsem rád, že byla zařazena. (Vital centrum Brno)

Pěstování sebeúcty u dětí a její význam v prevenci rizikového chování
(PhDr. Iva Reinerová, Mgr. Klára Konvalinová, Člověk člověku, sdružení pro sociální práci a  prevenci patologických jevů)

 • Líbilo se mi praktické vedení této přednášky se zajímavými příklady. (SŠ a OU, Česká Lípa)
 • Velmi cenná zážitková forma. (DM Liberec) Velmi působivé, zajímavé a prožitky dobře zapamatovatelné. (Město Nový Bor)
 • Pěkné, interaktivní změna. Program si však nedovedu představit v praxi s dětmi. Myslím, že by byla třeba i následná terapie s nimi. Oceňuji a líbila se mi spolupráce lektorek. (o.s Portus, Prachatice)
  Poznámka organizátora semináře: Program není v této podobě dětem určen. Jednalo se o ukázky rodinných modelů – „sochání“ dle Virginie Satirové. Metody mohou používat pouze lektoři na základě úspěšného absolvování dlouhodobého kursu

Česká mládež a alkohol – vývoj situace, současný stav
Patologické hráčství u dětí a dospívajících. Prevence závislostí u dětí a dospívajících, preventivní programy  a jejich efektivita.
(prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha)

 • Mnoho dalších nápadů pro práci a pomoc problémovým dětem (konečně také trochu legrace v těchto závažných tématech). (ZŠ Rošického, Jihlava)
 • MUDr. Nešpor je kouzelník, úžasná přednáška, nové informace, prakticky podnětné. (PPP Olomouckého kraje)
 • Příjemné, osvěžující a podnětné. Je mi ctí, že jsem mohla být na přednášce takového odborníka. SUPER!! (ZŠ Lázně Libverda)
 • Asi nejlepší přednáška, kde přednášející populárně odbornou formou zaujal posluchače. Velice zajímavé téma. Velký přínos pro práci např. výchovných poradců a preventistů pro střední školy. Důležité praktické ukázky. Doporučuji zařadit při dalších seminářích. Hodnocení – výborně! (SPŠ Hradec Králové)

Rizikové chování v oblasti psychosociální – poruchy chování, sebepoškozování, sebevraždy
(MUDr. Pavla Hellerová, Psychiatrická klinika 1. LF UK)

 • Zajímavé. Moc si neuvědomujeme to nejhorší. Trochu jsem si zvědomila problém sebepoškozování a sebevražd. Budu více sledovat příznaky. (o.s. Portus, Prachatice)
 • Velmi zajímavé, přehledné, vyčerpávající, obohacující. ( ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou)

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi jako možnost preventivní práce s  dětmi
(Bc. Hana Oravcová, o.s. Střed, Třebíč)

 • Pro SŠ metodika značně přínosné. Velice pěkně připravená prezentace. Nedovedu si však představit, jak učitel supluje funkci rodiny, musel by na to být další odborník. (ISŠT Mělník)
 • Zajímavé o tom slyšet. Práce s celým systémem je důležitá. Uvítala bych seznam i dalších organizací, které dělají to samé (pokud jsou).  (SVČ Lužánky, Brno)

WAIT – vrstevnický program prevence AIDS

 • Přes velmi ztížené podmínky podala skupina vynikající výkon. Moc se mi to líbilo i jako zpestření semináře – nejvíce snad krásný zpěv. Fandím umělecké skupině WAIT. Snad se bude dále rozrůstat a  vnášet světlo mezi své vrstevníky. (Salesiánské středisko mládeže, Praha)
 • Velmi milé, hezký lidský zážitek. Uvažuji o spolupráci. (ZŠ Londýnská, Praha)
 • Skvělý nápad, jak účinně a  přitom nenásilně preventivně působit na mládež prostřednictvím vrstevníků. Vynikající zejména pohybová modelace šíření HIV. Přínos pro mou práci – inspirace pro další projekty zaměřené na prevenci.  (ZŠ a MŠ Bludov)
 • Naprosto nepřekonatelné. Bylo by dobré poselství těchto mladých lidí posílat dál. (Středisko výchovné péče, Dobřichovice)
 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy:
 
 
 
 
CEVAP na Facebooku
facebook_logo