Ohlasy ze Semináře 0808 - Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách

Pedag.fak. ZČU Plzeň – velký teoretický i praktický přínos. Děkujeme

Střední škola Aloise Klara – Byl jsem velmi mile, příjemně překvapen úrovní semináře a odnesl jsem si spoustu nových poznatků.

SPŠ Ostrov
– Perfektní přehled, ujasnění situace a problematiky šikany

ZŠ Praha 10
– systematické, jasné, přehledné

Gymnázium Bruntál
– nejlepší, kterých jsem se zúčastnil a pár jich je.

ZŠ+Gymnázium česko-německého porozumění
– Záživné a prakticky uvedeno, průběh bez nudy, člověk to hltal slovo od slova, přehledné, důkladně vysvětleno, příklady super

PPP Brno
– Obdivuji třídenní nasazení lektora, děkuji za podporu do další práce-občas to totiž není jednoduché a vede mě to k pochybám. Jsem ráda, že jsem tu byla. Díky. Zatím se o mě nikde nestarali líp.:-)

SZŠ Brno
– Zajímavé bylo Moyerovo členění agrese, snadněji možná pochopím důvod agresivního chování u některých žáků a možná i u sebe sama.
Seminář je velice přínosný pro mě jako učitele i jako matku. Myslím, že by měl být povinný pro všechny pedagogy. Přednášející se velmi fundovaný odborník s výborným přednesem.
Velmi přínosné, netušila jsem kolika chyb se může člověk dopustit při špatném vyhodnocení výsledků.

G a SOŠE Vimperk
– Informace, které lze využít ve škole pro žáky, praktické.

KC Motýlek Praha
– Mě osobně přišel kurz logicky vystavěný od obecného základu ke konkrétnějším a podrobněji pojatých tématických celků. Výtečné byly ilustrace z praxe.

Sportovní gymnázium Kladno
– Velice zajímavě podaná typologie, způsoby reakcí na agresivní chování – jistě využitelné v praxi výchovných poradců i učitelů. Dobré i pro vytipování potencionálních agresorů i obětí. Velmi zábavnou formou předané informace o stádiích šikany. Film i osobní zkušenosti obětí – pomohly alespoň částečně pochopit chování oběti.(hlavně celkem „nepochopitelnou“ chuť oznámit vlastní situaci.)

ZŠ Tábor
– Výborný, velké množství praktických ukázek a příkladů z praxe. Ucelení a ujednocení pojmů. Kompletní pohled na agresivitu a šikanu.

Gymnázium a Jazyková škola Zlín
– Na kurzu jsem se naučila vnímat pojem agresivity ve větší šíři. Ukázalo se, že je nesmírně důležité, znát důvody agrese a hlavně příčiny vzniku. Mám tak šanci lépe reagovat v praxi.

FPE ZČU
– Celkově považuji dr. Martínka za velkého odborníka, profesionála, který propojuje teorii se svojí praxí, což je výborné! Ví, o čem mluví. Těším se na jeho knihu, o které už teď vím, že bude přehledná, odborně zpracovaná, nebude nudit a každého čtenáře, který se bude chtít něco dozvědět osloví!

ZŠ Klíček
– nejsilnější (emočně) zážitek ze zařazeného filmu a následné zpovědi šikanované dívky a její matky.

ZŠ Klášterec n/Ohří
– Překvapil mne kultivovaný agresor – až se vrátím, musím se na to podívat u sebe ve třídě

PPP Brno
– Celkově se mi to opravdu líbilo a lektor dokázal udržet moji pozornost, i mě přesvědčil o svojí odbornosti

ZŠ a PrŠ Kutná Hora
- Jasné vysvětlení dané problematiky. Mnoho konkrétních příkladů a cenných rad nejen do pedagogické praxe, ale i do osobního života. Děkuji.

ZŠ Úvaly
– Vynikající lektor z praxe. Získání velmi užitečných informací o problematice a důvodech současných výchovných problémů na základních školách i návod co s tím. Zaujal mě velmi fundovaný popis jednotlivých stádií a jasné varovné signály. Děkuji

ZŠ a MŠ Český Těšín
– Vynikající. Mnoho nových informací, doplněný o praxi – super. Velké inspirace a rada na mnoho různých her a dotazníků ve škole, z čeho mám trochu strach, kdy tyto super programy provedeme, když si další učitelé neustále stěžují, že jim odpadají hodiny a žáci se neučí a jen si „Hrají“

SŠ A.Klara
– Jeden z nejlepších, ne-li nejlepší program, který jsem absolvovala. Mnoho věcí člověk používá intuitivně, spoustu věcí se dozvěděl, ale mnoho věcí dělá špatně! Aniž si to uvědomuje. Dávám 1.

SOŠ a SOU Kladno
– Seminář je výbornou metodou, jak řešit agresivitu a rozpoznávat ji. Takto si představuji vzdělávací a odborný seminář, kde je dostatek prostoru pro teorii, ale i konkrétní příklady řešení. Možnost diskuze a příkladných ukázek je velmi obohacující. Navštívila jsem několik různých seminářů a stále se potvrzuje pravidlo, že pokud je kvalitní člověk na výklad a různorodost činností, je to skvělé.

SOU Kyjov
– Prakticky přehledně pojaté téma – zajímavá klasifikace agresí. Vysoce hodnotím praktické rady – co poradit oběti a co by měla dělat škola. Vysoce hodnotím celé téma – odkrytí všech možných aspektů šikany, směrů, rady i učitelům, jak se bránit, ale především: odborný pohled na agresora, oběť a kolektiv v jednotlivých stádiích šikany + plus praktické rady jak jednat s rodiči. Zcela bezkonkurenční přednášející, dobře zorganizovaný seminář.

SZŠ Brno
– Seminář mě obohatil o teoretické informace, o zkušenosti z praxe a o vědomí, že existují odborníci, kteří mohou obětem násilí pomoci. Připravte další kurzy s. Dr. Martínkem.

ZŠ Krnov
– Praktickou část považuji za nejpřínosnější, neboť zde byly přednášeny možnosti práce s třídními kolektivy a také simulovány situace a jejich řešení. Vřele budu doporučovat všem kolegům.

Sdružení na pomoc dětem s handicapy Praha
– Obrovský přínos, pan doktor je úžasný!Šla bych klidně na tento seminář ještě jednou. Velmi děkuji i za veškerou organizaci, občerstvení, perfektní koordinaci

ZŠ Sezimovo Ústí
– Podle referencí jsem očekávala maximum, skutečnost byla maximum.
Výborné, ráda bych vrstevnický program uvedla v život na naší škole.

Gymnázium a JŠ Zlín
– Skvěle připravený a vedený seminář. Snad nejlepší, kterého jsem se dosud zúčastnila. Líbila se mi řada příkladů z praxe, výměna zkušeností s kolegy z jiných škol a upozornění na časté chyby, kterých se neproškolení pedagogové dopouštějí. Seminář ukázal cestu k řešení některých konkrétních případů i na naší škole. Nesmírně působivý byl i film a otevřená zpověď dvou obětí šikany, která přispěla k otevřenější atmosféře mezi účastníky.

OA,VOŠ CR a JŠ Karlovy Vary
– Seminář na podobné téma jsem absolvoval poprvé, tudíž se necítím fundovaný vyjadřovat se k jednotlivým tématům. V obecné rovině musím s radostí konstatovat, že tento seminář byl nejlepší, který jsem za svých 15 let pedagogické praxe absolvoval. Pro mě, začínajícího metodika školní prevence měl tento seminář nedocenitelný přínos. Vysoká profesionální i lidská úroveň

Gymnázium Valašské Klobouky
–Vhodný a důležitý výběr témat, přednes ve spojení teorie s praxí, pestrost metod práce. Kvalita semináře, způsob podání a možnosti řešení problémů by mělo být umožněno všem při práci s mládeží a tak přispět k rozšíření jejich informovanosti.
Praktické zabezpečení semináře, pomůcky, občerstvení, ochota všech zaměstnanců – přispělo k dobrému průběhu celého semináře.

 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy:
 
 
 
 
CEVAP na Facebooku
facebook_logo