Moudrost v lásce aneb jak se stát pánem dobrých vztahů

Program určen žákům 9. tř. ZŠ, SŠ a SOU.

Program volně navazuje na program „Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících“. Skládá se ze tří dvouhodinových částí. Podstatou je porozumět sám sobě, naučit se využívat svých předností, předcházet konfliktům a  učit se je řešit, vhodným způsobem pracovat s tím, co si přinášíme z rodiny, porozumět odlišnostem mužského a ženského světa, učit se tyto dva světy vhodně vzájemně se doplňovat, stát se zralou osobností, která je nezbytným předpokladem harmonického manželství a zralého rodičovství v budoucnosti.

  • První část:  Tvá budoucnost – Tvá volba  - 2 hodiny (zabývá se tím, jak vytvářet kvalitní vztahy, jak kvalita našich vztahů souvisí  s postojem, jaký zaujímáme sami k sobě a jaký vliv má náš postoj a naše vidění sebe sama na způsob, jakým přijímáme druhé lidi. Jedním z cílů je najít a  naučit se používat své, často skryté zdroje a možnosti, učit se znát své přednosti a nedostatky a pracovat na sobě
  • Druhá část:Vztahy - 2 hodiny (dovednost budování plnohodnotných vztahů a moudrosti v lásce)
  • Třetí část: Vytváření pozitivních vztahů (rozšíření a  doplnění druhé části – zralé a nezralé vztahy, zásady zdravé partnerské komunikace, pornografie, její úskalí a ničivé dopady na osobnost jejích konzumentů a jejich vztahů) - 2 hodiny
 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy:
 
 
 
 
CEVAP na Facebooku
facebook_logo