Kouření - Tvá volba!

 

Program se ve své první části zabývá hodnotou zdraví, jak ji můžeme ovlivnit pozitivně i negativně, užíváním návykových látek obecně (zahrnuje užívání alkoholu, tabákových výrobků a drog). Podporuje v mladých lidech dovednosti odmítnutí. V druhé části se podrobně zabývá zdravotními riziky a  následky kouření tabákových výrobků. Využívá obrazové prezentace, příběhů, srovnává zdravé orgány s nemocnými. Vede k zamyšlení i nad ekonomickou stránkou – kolik kouření stojí a co jiného si za to mohu pořídit. Nakonec ale apeluje na schopnost správného rozhodnutí každého člověka a jeho vlastní zodpovědnost za jeho život a zdraví.

 
 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy:
 
 
 
 
CEVAP na Facebooku
facebook_logo