Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících

Program určen žákům 7.-9. tř. ZŠ, SŠ a SOU.

Jedná se o interaktivní program prevence rizikového chování dospívajících se zvláštním zřetelem na prevenci rizikového sexuálního chování dospívajících a jeho následků v podobě HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících.  Zahrnuje zároveň i další aspekty rizikového chování dospívajících v jejich souvislostech, upozorňuje na rizikové a ochranné faktory. Program se skládá ze dvou částí (2 a 3 hodiny v odstupu cca 1 týdne).

Program vede dospívající k uvědomění si hodnoty sebe sama, svého života, lásky, sexuality, manželství a rodičovství. Zdůrazňuje význam sexuální zdrženlivosti v období dospívání jak pro zdraví jednotlivce tak jako vhodné přípravy na věrnost v manželství. Učí dospívající odmítat rizikové chování, které pro jejich zdraví a budoucnost může být ohrožující. Tím, že nabízí alternativy prevence a představuje strategii Národního programu boje proti AIDS – A-abstinence, B-být věrný a C-kondom, oslovuje všechny dospívající bez rozdílu

  • První část: Žijeme ve věku AIDS – 2 hodiny (informace o HIV/AIDS, pohlavně přenosných nemocech a jejich rizicích pro sexuálně aktivní mládež, doplněno kasuistikami)
  • Druhá část: Rozhodujete o své budoucnosti – 3 hodiny (zásady bezpečnějšího sexu v praktickém životě, nechtěné těhotenství a možnosti řešení – výhody a nevýhody jednotlivých způsobů řešení, komunikace mezi partnery a její vliv na dítě, komunikace matka – dítě, postavení a význam budoucího tatínka, předčasný sex a jeho důsledky včetně citového poškození, dovednost říci „ne“, pornografie a její vliv na rozvoj zdravé sexuality)
 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy:
 
 
 
 
CEVAP na Facebooku
facebook_logo