WAIT

WAIT - vrstevnický program prevence rizikového sexuálního chování dospívajících
Co je WAIT?
  • WAIT – vrstevnický program prevence rizikového sexuálního chování dospívajících a jeho následků v podobě HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhoten-ství dospívajících
  • Prevence postavena na sexuální zdrženlivosti do doby než mladí lidé dozrají a budou schopni oboustranně věrného monogamního vztahu se svým životním partnerem/partnerkou
  • Sexuální zdrženlivost v období dospívání je:

- aktivním postojem života pro druhé
- věrností budoucímu životnímu partnerovi
- přípravou na manželskou věrnost

Co se ve WAIT dospívající učí?
  • Znát svou vlastní hodnotu, hodnotu svého života, lásky, sexuality  (Rizikové chování dospívajících – alkohol, drogy, předčasný a rizikový sex, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy- má společného jmenovatele – člověk si ubližuje tehdy, když nezná svoji hodnotu!!!)
  • Týmové spolupráci, vzájemnému ocenění a respektu
  • Rozvíjet své talenty a využít je pro něco dobrého – udělat:

- něco
- s někým
- pro někoho

Dva aspekty WAIT
  • Osobní rozvoj členů WAIT týmu
  • Přínos pro druhé –mladí lidé předávají pomocí svých talentů atraktivním způsobem vědomí hodnoty života, lásky a sexuality – písničky, tanec, scénky…
  • Určen dospívajícím  a mladým lidem od 12 let

wait1wait2wait3

WAIT – vrstevnický program sexuální zdrženlivosti dospívajících

Pochází z USA, od roku 2005 v Evropě (UK)
V Čechách zahájen v srpnu 2007 společným letním soustředěním britských a českých studentů – společné tréninky, vnitřní vedení, navázání cenných přátelství, týmová spolupráce, veřejná vystoupení (letní tábory, zámecký park ve Zruči nad Sázavou, náměstí v Kolíně-pod záštitou starosty, Praha – Jungmannovo náměstí –poselstvím WAIT osloveno cca 700 dospívajících)


 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy: