Úvod

CEVAP - Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů - je vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT pracující na území celé ČR od roku 1997.

Našimi programy podporujícími uvědomování si základních hodnot - hodnoty života, zdraví, lásky, sexuality, harmonického manželství a zodpovědného rodičovství více než 30 000 dětí a dospívajících. 

 

CEVAP BONUS

Milí přátelé, rodiče, učitelé a dospívající-budoucí úžasní mladí muži a ženy!

Krom toho, že již 16 let vedu organizaci CEVAP, u jejíhož založení v roce 1997 jsem stála, jsem také máma čtyř dětí – již dospělého syna a dcery, jedné dospívající dcery a jedné ještě docela malé. Před šestnácti lety jsem odešla z klinické medicíny, protože jsem si uvědomila, že chci, aby mé děti a zároveň i všechny ostatní vyrůstaly do bezpečného světa, do světa lásky a dobra a jednou se z nich stali krásní zralí mladí lidé, kteří budou znát hodnotu sebe sama, hodnotu svého života, lásky a sexuality a vytvoří dobré rodiny a budou milujícími rodiči pro své děti a lidmi, kteří pociťují zodpovědnost za sebe sama, svou rodinu a prostředí, ve kterém žijeme a které svými postoji, myšlenkami a skutky všichni utváříme.

Read more...

 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy:
 
 
 
 
CEVAP on Facebook
facebook_logo