Hodnota moje a druhých, hodnota mé lásky a sexuality

Dvouhodinový program pro žáky 2. st. ZŠ, pro SŠ a SOU.

Program nastiňuje oblasti rizikového chování dospívajících – zneužívání návykových látek včetně tabákových výrobků a alkoholu, rizikové chování v oblasti psychosociální a rizikové sexuální chování. Poukazuje na to, že dospívající si ubližují- ať už se jedná o jakoukoli formu rizikového chování - tehdy, když neznají svou vlastní hodnotu. Vede dospívající k uvědomění si skutečnosti, že každý z nich je naprosto jedinečný a neopakovatelný, nikdy nebyl, není a nebude druhý takový člověk.

Poukazuje na důležitost řídit se v životě svým svědomím, učit se vážit sám sebe, druhých lidí, své lásky a  sexuality a chránit si svou lásku pro svého jediného životního partnera.


 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy: