WAIT

V současné době je klubovou činností projekt WAIT:

"W.A.I.T. - Washington AIDS International Teens"

Kdo jsme

W.A.I.T – původně Washington AIDS International Teens je vrstevnický projekt zaměřený na prevenci HIV/AIDS a dalších SPCH. Projekt vznikl v USA. V roce 2005 se dostal do Evropy, a to nejprve do Velké Británie. V roce 2007 jsme zahájili projekt WAIT v Čechách na společném letním soustředění britských, českých a polských studentů. Pilířem celého programu je tým mladých lidí, kteří dělají divadelní, taneční a pěvecká vystoupení na základních a středních školách. Prostřednictvím jednotlivých představení členové WAIT týmu prezentují myšlenku sexuální zdrženlivosti jakožto nejspolehlivějšího způsobu ochrany před virem HIV a ostatními SPCH. Snažíme se vést mladé lidi k tomu, aby si uvědomili skutečnou hodnotu svého života, lásky a sexuality.

Historie

V září 2001 založil Dr. Chang Shik Yang ve Washingtonu D. C. novou organizaci, kterou nazval W.A.I.F (Washington AIDS International Foundation). Její členové začali přednášet na školách a ve vzdělávacích centrech problematiku HIV/AIDS. Vše bylo postaveno na detailních power pointových prezentacích, které se zabývaly problematikou HIV. V březnu 2002 se k WAIF organizaci připojila Kate Tsubata a začala úzce spolupracovat s jejím ředitelem. Brzy byla inspirována natolik, že se rozhodla shromáždit skupinu mladých lidí, kteří by předávali poselství sexuální zdrženlivosti a pomohli tak zastavit další šíření viru HIV. V červnu 2002 se Kate setkala s hrstkou mladých lidí z Marylandu, aby společně dali dohromady první taneční vystoupení pro školy. Aby každý člen týmu mohl využít svých vlastních talentů, sestavili představení z různých druhů tanců (break dance, hip-hop, balet,…), ke kterým později přidali i pěvecké, scénické a divadelní části. Nejpůsobivější na celém vystoupení byl fakt, že si mladí lidé uvědomili, že každý z nich se může zapojit do boje proti HIV/AIDS. Na základě tohoto představení se z WAIF postupně vyvinul WAIT (Washington AIDS International Teens). Od té doby prostřednictvím více než 800 představení WAIT tým oslovil přes 100 000 lidí. Krátce na to se program rozšířil po celé Americe a postupně se dostal i do některých evropských, afrických a asijských zemí, kde byly vytvořeny další WAIT týmy.

Vystoupení

Jednotlivá vystoupení děláme na základních a středních školách, v mládežnických klubech nebo na veřejných prostorách. Celý program trvá 45 minut a skládá se z taneční, pěvecké a dramatické části a závěrečné diskuze.

> Vystoupení WAIT – září 2008 - fotogalerie, více info
> Vystoupení WAIT na GPF – Londýn, 16.-23.11 2008 - fotogalerie, více info
Pravidla WAIT:

WAIT je program, který společnosti prezentuje určité hodnoty. Snaží se dospívajícím sdělit, proč by si měli vážit svého života, lásky a sexuality. Proto se členem WAIT týmu může stát jen ten, kdo tyto hodnoty sám vyznává a kdo se jimi také řídí. WAIT má svá jasně stanovená pravidla, která mají sloužit k rozvoji charakteru každého z členů týmu. Jejich prostřednictvím se učíme respektovat jeden druhého i sebe samotné. Učíme se oceňovat svou práci i práci lidí okolo nás. Učíme se nevzdávat věci předem a v neposlední řadě se učíme týmové spolupráci.
Pravidla WAIT zde

Důvody proč jsme členy WAIT týmu:

Jaroslava (19)

 • Chodím do WAIT, protože je to pro mě více než rodina.
 • Dále protože mám ráda pohyb a vystupování před lidmi.
 • Je to pro mě možnost naučit se komunikovat a naslouchat lidem.

Antonín (12)

 • Chodím sem proto, abych se naučil tancovat a potom to předvedl ostatním, co jsem zvládl.
 • A taky proto, že tu mám kamarády.

Monika (18)

 • Chci podporovat vedení programu a pomoct s předáváním hodnot a vytvářením dobré atmosféry a prostředí v mém okolí...
 • Můžu se učit, jak učit druhé a také jak se sama učit od někoho druhého.
 • Můžu pomoct lidem k uvědomění hodnoty svého života a toho, že dobré věci se pořád dějí a oni k tomu můžou také přispět.

Lukáš (14)

 • Můžu si tam o všem promluvit.
 • To, co se naučím, můžu předat dál.
 • Mám tu kamarády.
 • Protože WAIT není jenom o hopsání…

Eva(19)

 • Cítím klid a to, že si jsou všichni rovni- že nikdo není lepší nebo horší a každý má své místo.
 • Poprvé jsem cítila rodinu.
 • Protože WAIT má obrovský potenciál dát lidem naději. A teď můžu říct, že za tím si stojím.
 • Protože můžu dělat to, co jsem vždycky chtěla – komunikovat s lidmi a pomáhat.

Jana(21)

 • Zjistila jsem, že sama pro svůj osobní život - jakousi seberealizaci - potřebuji dělat něco hodnotného a smysluplného pro druhé lidi a WAIT mi to umožňuje.
 • Vždy jsem zastávala názor / postoj „jediný partner na celý život“ a protože svému partnerovi chci dát to nejlepší ze sebe, snažím se celý život soustředit na svůj životní styl a chci mu dát co nejvyšší hodnotu. WAIT je tohoto prostředníkem.
 • Rozvíjím zde své vlastní talenty a to mi zkrátka dělá dobře. Jsem ráda, když mohu sama o sobě říci: „Jo, tak tady v tom jsem se vážně hnula dopředu.“

Benjamin (15)

 • Kvůli sdělování myšlenek WAIT ostatním mladým lidem.
 • Kvůli lidem, kteří jsou ve WAIT.
 • Kvůli tanci, breaku, scénkám,…
 • Můžu se zde svobodně vyjádřit a říct co chci, bez toho, aby se mi někdo smál (můžu tu být sám sebou).

 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy:
 
 
 
 
CEVAP na Facebooku
facebook_logo