Publikace

Publikace je možné objednat na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo přes formulář viz. níže, nebo na adrese MUDr. Marcela Rozehnalová, CEVAP, Žerotínova 42, 130 00 Praha 3

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence,

1.odborný seminář, SZÚ 5.-7.9.2000
formát A5, 180 stran, ISBN 80-902898-0-0, EAN 978-80-902898-0-2, Free Teens Press 2000, cena: 190,-Kč (Cena pro zákazníka CEVAP BONUS: 130,- Kč)

Příspěvky odborníků: Doc. MUDr, Jana Hamanová, Csc. - IPVZ Praha, prof. PhDr. Zdeněk Matějček, Csc. - Psychiatrické centrum Praha, PhDr. Lenka Šulová, Csc. - FFUK, MUDr. Ludmila Lázničková, MUDr. Slavoj Brichcín - PL Praha, MUDr. Soňa Křemenová -dermatovenerol. kl. III.LF UK, MUDr. Věra Kaštánková, RNDr. Marie Brůčková, MUDr. Hanuš Rozsypal, MUDr. Karel Hampl, Csc., RNDr. Jaroslav König, npor. Bc. Zdeněk Smola - policejní prezidium
Prezentace činnosti některých nevládních organizací pracujících v oblasti prevence


Rizikové chování dospívajících a jeho prevence,

.odborný seminář, SZÚ 24.-26.9.2001
formát A5, 130 stran, ISBN 80-902898-1-9, EAN 978-80-902898-1-9, Free Teens Press 2001, cena: 170,-Kč (Cena pro zákazníka CEVAP BONUS: 130,- Kč)

Příspěvky odborníků: Doc. MUDr. Jana Hamanová, Csc., prof. PhDr. Zdeněk Matějček, Csc., Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc., PhDr. Lenka Šulová, Csc., Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., kpt. Bc. Zdeněk Smola, MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc., RNDr. Marie Brůčková, MUDr. Věra Kaštánková, Prim. MUDr. Slavoj Brichcín, Mgr. Viktor Sekyt.
Zkušenosti z praxe některých nevládních organizací pracujících v oblasti prevence.


Rizikové chování dospívajících a jeho prevence,

3.odborný seminář, SZÚ 9.-11.9.2002
formát A5, 160 stran, ISBN 80-902898-2-7, EAN 978-80-902898-2-7, Free Teens Press 2002, cena: 190,-Kč 

(Cena pro zákazníka CEVAP BONUS: 130,- Kč)Příspěvky odborníků: prof. PhDr. Zdeněk Matějček, Csc., Prim. MUDr. Růžena Hajnová, PhDr. Hana Halfarová, MUDr. Eva Vaníčková, CSc., Mgr. Marek Izera, Mgr. Leona Dvornická, PhDr. Eva Kolačná, Mgr. Jan Vodák, Eduard Vacek, Petr Weiss
Prezentace některých nevládních organizací pracujících v oblasti prevence.

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence,

4.odborný seminář, SZÚ 6.-8.10.2003

formát A5, 260 stran, ISBN 80-902898-3-5, Free Teens Press 2003,
cena: 220,-Kč 

(Cena pro zákazníka CEVAP BONUS: 190,- Kč)Příspěvky odborníků: Doc. MUDr, Jana Hamanová, Csc. (rizikové sexuální chování v dospívání), Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, Csc. (Co, kdy a jak ve výchově dětí, Krizové situace v rodině očima dítěte), Doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. (Úběžníky výchovy, Positivní myšlení) , Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. (drogová problematika), MUDr. Karel Hampl, CSc. (drogová problematika), PhDr. Ladislav Csémy (drogová problematika), MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc. (HIV v Evropě), RNDr. Marie Brůčková, CSc. (HIV v ČR), MUDr. Štěpán Rucki, CSc. (následky hormonální antikoncepce u dospívajících), Mgr. Zora Dušková (Dětské krizové centrum), PhDr. Eva Kolačná (učebnice etické výchovy pro SŠ).

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence,

5.odborný seminář, SZÚ 6.-8.10.2004
formát A5, 144 stran, CEVAP 2004, cena: 185,-Kč 

(Cena pro zákazníka CEVAP BONUS: 130,- Kč)Příspěvky odborníků: Richard Panzer (Jak ovládat sám sebe, Mezilidské vztahy), PaedDr. Zdeněk Martínek (Šikana - varianta agresivního chování), Mgr. Viktor Sekyt (Romské děti a šikana), MUDr. Ludmila Lázničková (Hormonální antikoncepce a její úskalí v dospívání.Přirozené plánování rodičovství.), Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., PhDr. Ladislav Csémy, Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., PhDr. Luděk Kubička, CSc. (Alkohol a jiné návykové látky u dětí Prevence v rodině, Alkohol a mozek dospívajících, Škodlivé účinky marihuany s odstupem několika let, Co by měli vědět lidé, jejichž rodiče jsou nebo byli závislí na alkoholu, Alkohol a silniční doprava, a další)

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence,

6.odborný seminář, SZÚ 3.-5.10.2005
formát A5, 185 stran, CEVAP 2005, cena: 180,-Kč 

(Cena pro zákazníka CEVAP BONUS: 130,- Kč)Příspěvky odborníků: doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. (Společenské změny ovlivňující nové úvahy o charakteru výchovy), doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr., PhDr David Václavík, PhD. (Nová náboženství a sekty), MUDr. Lubomír Hadaš, MUDr. Julie Hadašová (Poruchy příjmu potravy jako šance pro rodinu), MUDr. Vlastislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková ( Poruchy příjmu potravy z hlediska vývoje rodinného systému), ESPAD 03, Česká republika, 2003 (Kouření, pití alkoholu a užívání drog u dospívajících v České republice), prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., PhDr. Ladislav Csémy (Kolik je v České republice patologických hráčů?), prim. MUDr. Karrel Nešpor, CSc. (Za plíce krásnější čili Jak přestat kouřit), Mgr.Viktor Sekyt (Specifika romské populace, mužská a ženská role, formování rodičovských postojů)

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence,

7.odborný seminář, SZÚ 25.-27.9.2006
formát A5, 129 stran, CEVAP 2006, cena: 180,-Kč 

(Cena pro zákazníka CEVAP BONUS: 130,- Kč)Příspěvky odborníků: MUDr Jan Poněšický (Postmoderní společnost a krize autority), PhDr. Blanka Čepická ( Poselství od rodičů, životní scénář, proces změny), MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková (Sociální porod), MUDr. Lubomír Hadaš, MUDr. Julie Hadašová (Funkční a nefunkční rodinné systémy a jejich role ve formování osobnosti dítěte), prof. PhDr. Zdeněk Matějíček, CSc. (Vybrané eseje), RNDr. Josef Wolf, CSc. (Úmluva o právech dítěte), MUDr. Eva Vaníčková, CSc. (Násilí v rodině), MUDr. Šárka Poupatová, Mgr. Ján Lukány (Odcizení v rodině)

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence,

8.odborný seminář, SZÚ 8.-10.10.2007
formát A5, 142 stran, CEVAP 2007, cena: 180,-Kč 

(Cena pro zákazníka CEVAP BONUS: 130,- Kč)Příspěvky odborníků: Prof.PhDr. Anna Hogenová, CSc (Odpovědnost v době postmoderní) Doc.PhDr. Karel Balcar, CSc. (Životní běh rodiny), PhDr. Andrej Gjurič (Vliv rodiny na manželské chování dětí, MUDr. Eva Vaníčková, CSc. (Komerční sex ve světle české studie. Nástup do mateřské školy, základní školy nebo jejich změna. Předškoláci a „nepřátelský“ svět. Dítě v roli oběti násilí v rodině, škole, komunitě a společnosti.) Zákon o sociálně-právní ochraně dětí §1-67 zák 359/1999Sb.
Rizikové chování dospívajících a jeho prevence,

9.odborný seminář, SZÚ 8.-10.10.2008
formát A5, 124 stran, CEVAP 2008, cena: 180,-Kč 

(Cena pro zákazníka CEVAP BONUS: 130,- Kč)Příspěvky odborníků: Prim.MUDr. Karel Nešpor,CSc. (Patologické hráčství u dětí a dospívajících. Prevence návykových rizik, efektivita preventivních programů, Krátká intervence) Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. (HIV/AIDS, vývoj situace ve světě a u nás, klinický obraz) MUDr. Věra Kaštánková (Pohlavně přenosné nemoci – Metla lidstva?) Tony Devine, Joon Ho Seuk, Andrew Wilson ( Zušlechťování srdce a charakteru) PhDr.Iva Reinerová (Pěstování sebeúcty u dětí a její význam v prevenci rizikového chování) Bc. Hana Oravcová (Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi jako možnost preventivní práce s dětmi)

Co se skrývá za sexem dospívajících? aneb Prevence rizikového sexuálního chování mládeže a jeho následků

formát A5, 146 stran, cena: 160,-Kč 

(Cena pro zákazníka CEVAP BONUS: 120,- Kč)Seznámení s riziky předčasného zahájení pohlavního života, srovnání liberálního a směrovaného přístupu k prevenci, výsledky studií, zkušenosti s programem prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících v ČR.
Eseje o rodině, manželství a rodičovství

Texty k semináři „Rodinná výchova – výchova charakteru“, 80 stran, cena: 110,-Kč 

(Cena pro zákazníka CEVAP BONUS: 80,- Kč)Diskutována témata jako: Rodina jako škola lásky, Rozvoj milující osobnosti, Rodičovské postoje, Výchova k odpovědnosti Rodina jako škola lásky, Čtyři sféry lásky překlad vybraných kapitol z knihy „Cultivating Heart and Character“ - PhDr. Eva Kolačná; Rodičovské postoje, Esej o výchově k odpovědnosti aneb proti sobectví - Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
Výchova charakteru jako esence výchovy

120 stran, cena: 120,-Kč 

(Cena pro zákazníka CEVAP BONUS: 85,- Kč)Zdůraznění univerzálních nadčasových hodnot, které lidé chovají v úctě bez ohledu na svůj původ. Hlavním záměrem je stimulace morální a emocionální inteligence, tedy všeho dobrého v nás.
Moudrost v lásce aneb jak se stát pánem dobrých vztahů

Formát A4, 80 stran, cena: 150,-Kč 

(Cena pro zákazníka CEVAP BONUS: 105,- Kč)Kniha patří mezi vzdělávací programy určené pro dospívající mládež, které jsou zaměřeny na výchovu k manželství a rodičovství. Není pochyb, že mladí lidé, kteří teprve hledají svého životního partnera a vytvářejí si představu budoucího domova, potřebují v tomto směru rady, inspirace a citlivé vedení. Pomáhá jim pochopit jaký charakter, chování a návyky vedou k tomu, aby jednou byli šťastní manželé a rodiče. Umět si i něco odepřít, více investovat do vztahů a raději počkat, než se bezhlavě vrhat do dalších milostných dobrodružství.
O lásce manželské a rodičovské

Formát A5, 186 stran, cena: 230,-Kč 

(Cena pro zákazníka CEVAP BONUS: 160,- Kč)Kniha popisuje a rozebírá důležitost a významnost dvou životních rozhodnutí: uzavření manželství a okamžik, kdy se z nás stávají rodiče. To nejdůležitější, o co v životě jde, se nerozhoduje někde daleko od nás a mimo nás, není to v rukou několika povolaných, ale odehrává se to v našich domovech, kde je povolaným každý. Existuje vůbec cesta k opravdovému rodinnému štěstí? Pokud ano, pak zřejmě ta, která vede zpět do našeho vlastního nitra. Na této cestě často potřebujeme moudré rady a inspiraci. Proto jsme také připravili následující eseje rodině, manželské a rodičovské lásce. Tím nejcitovanějším, kromě jiných odborníků, je zde pan profesor Zdeněk Matějíček, se kterým jsme měli vzácnou příležitost spolupracovat osobně.
Slib-chlapci
Slib-dvky

Osobní slib chlapců a dívek
 

V naší práci s dětmi a dospívajícími se nám po léta osvědčuje vedení dětí a dospívajících k tomu, aby postupně byli schopni přebírat zodpovědnost za svůj život a za svoji budoucnost.Dětem, které se účastní našich programů, dáváme malý dáreček jako ochranu jejich budoucnosti s tím, že si s tím mohou udělat, co chtějí. Dáváme jim tento slib, aby jim připomínal, jak velkou hodnotu má jejich život, zdraví, láska a sexualita. Ukazuje se, že když se děti a dospívající mají možnost zamyslet se nad tím, co je pro ně v životě důležité v klidu, o samotě, nepodléhají tak snadno pod palbou hormonů náhodným rizikovým faktorům a rizikovému způsobu chování. Slib, do kterého si děti mohou doplnit své jméno a konkrétní datum, je slibem, který dávají sobě samým, svému budoucímu manželovi/manželce a svým budoucím dětem. Pro ně samotné je alespoň částečnou ochranou před rizikovým chováním.

uveďte v objednávce barevné provedení:

pro holky: žluté nebo růžové
pro chlapce: modrozelené nebo hnědé

Objednávka publikací
Objednávám tyto publikace (vypište názvy a počet kusů): (*)

Neplatný Vstup
Jméno a příjmení: (*)

Neplatný Vstup
E-mail: (*)

Neplatný Vstup
Fakturační adresa: (*)

Neplatný Vstup
Jsem členem CEVAP BONUS klubu (30% sleva):

Neplatný Vstup
Poznámka, komentář:

Neplatný Vstup
Opiště kód
Opiště kód
Neplatný Vstup 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy:
 
 
 
 
CEVAP na Facebooku
facebook_logo