Sebezkušenostní a sebepoznávací setkávání pro manželské dvojice

Po velice dobrých zkušenostech s otevřením sebezkušenostního setkávání manželských párů v rámci projektu MPSV na podporu fungující rodiny budeme otevírat druhou skupinu manželských párů.

Navazující semináře nabízejí partnerským párům setkání se sebou samým a svým protějškem v intimní skupině. Setkání pomocí prožitku nad hlínou, kameny, obrazy. Řeč s druhým beze slov pomocí těla. Prostor pro naslouchání jeden druhému. V reflexi společně objevujeme jedinečnost  a potenciál každého páru.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ

1. Mužsko-ženský svět. Vztah mezi mužem a ženou jako základ rodiny. Role muže  a role ženy.
Setkání s ženou a mužem v sobě a jejich role v párovém porozumění.
(Očekávání, erb rodiny – společná tvorba. Teorie páru, žena a muž ve mně, společná skulptura: modelování s hlínou - ženy – žena ve mně, pak muž ve mně, muži – muž ve mně, pak žena ve mně, následně spojení prvků ženy a muže v sobě, závěrečný krok – propojení párů a sestavení společné skulptury. Sebereflexe individuální a společné práce. Vzájemná masáž chodidla.)

2. Cesta životem, společná cesta životem (Fotografie, kořeny a rituály původní a současné rodiny, vytváření časové osy z provazů a kamenů, přistoupení k sobě, otevření srdce  -neverbální cvičení, reflexe)

3. Vztah v páru (Faktory zvyšující a snižující párovou soudržnost, vývojové etapy páru. Párová imaginace, práce s emocemi a postojem v páru, prvky transakční analýzy, rituály v páru, párová sexualita.)

4. Pár a výchova dětí ( Role páru ve výchově dětí. Vývojová psychologie dítěte ve vztahu k sociálně emočnímu prostředí rodiny, separační teorie, regresní imaginace, sourozenecké vztahy.)

5.  Psychosociální vývoj jedince od prenatálního období do období dospělosti. (Jak děti procházejí jednotlivými etapami vývoje a co si v každé etapě plní za potřeby. Čeho si u dětí všímat? Zvláštní chování dětí, psychosomatické symptomy - poruchy chování,poruchy přijmu potravy, alergie, gastritidy, dráždivý tračník...)

6. Vztahové pole rodinného systému (Práce se sourozeneckými a rodinnými vztahy. Modelování  vztahových polí .  Hledání možností, které systém nabízí.  Možnosti vývoje rodiny.)

Lektorské vedení:

Manželský pár rodinných terapeutů, pracujících deset let ve Středisku komplexní terapie v Hradci Králové, MUDr. Lubomír  Hadaš, CSc., MUDr. Julie Hadašová.

Místo setkání:

Středisko komplexní terapie v Hradci Králové, Kavčí plácek 121, Hradec Králové. Středisko nabízí prostor komunitní místnosti (přezutí s sebou) a menších pracoven, k dispozici jednoduchá kuchyňka, možnost jednoduchého přespání (karimatky, polštářky, sprcha).

V těsné blízkosti střediska rovněž možnost přespání ve studiu Amátka nebo jiných penzionech na starém městě v Hradci Králové. Cena dvoulůžkového pokoje se sociálním zařízením  na pokoji 700 Kč/noc, se sociálním zařízením na chodbě 600 Kč/noc. Ubytování v případě zájmu třeba zarezervovat (www.amatka.eu, tel: 603331991).

Termín setkání:

První setkání nové skupiny bude stanoveno po naplnění kapacity, setkání budou probíhat podle domluvy se skupinou cca 2-3krát ročně. Zahájení vždy v pátek v 17 hodin. Třeba být na místě nejpozději v 16,30. Zakončení v neděli v cca 12 hodin.

Cena: 2000 Kč/os/víkend.

Uzávěrka přihlášek po naplnění skupiny.

Před zahájením je třeba uhradit účastnický poplatek za první setkání 2000 Kč/os/víkend,  a to na účet č.: 129621369/0800. V případě, že nebude pobyt do této doby uhrazen,  bude rezervované místo poskytnuto náhradníkům.

Informace: MUDr. Marcela Rozehnalová, tel: 604 888 141, mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

S přáním hezkého dne
Marcela Rozehnalová

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
SEBEZKUŠENOSTNÍ  A SEBEPOZNÁVACÍ PROGRAM PRO MANŽELSKÉ PÁRY
místo konání: Středisko komplexní terapie, Hradec Králové


Zaplatil(a) jsem účastnický poplatek ve výši


Kč (2000 Kč/os) na účet CEVAP:
č. účtu:
129 621 369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s. )
konstantní symbol:
0308, variabilní symbol: číslo telefonu

 

SEBEZKUŠENOSTNÍ A SEBEPOZNÁVACÍ SETKÁVÁNÍ PRO MANŽELSKÉ DVOJICE

Reflexe účastníků první sebezkušenostní uzavřené skupiny (A1 – skupina A, 1. setkání)

(MPSV – projekt na podporu fungující rodiny 2010: Zdravá rodina -  25.-30. července 2010)

Co mi soustředění pro rodiny přineslo? Využiju to ve svém dalším životě? Jak?

Soustředění pro rodiny předčilo má očekávání. Vynikající lektoři, manželé Hadašovi  nás intenzivně vedli sebepoznáním s vazbami na děti v příjemné, citlivé, ačkoliv velmi intenzivní atmosféře. Odnáším si řešení vztahu se synem, jak se s ním sblížit a tím uvolnit bariéry, také jak fungovat s dcerou a  jak fungovat s manželkou.

Neskutečný náhled do svého nitra. Nejdříve jsme si popovídali pro seznámení a pak jsme začali kreslit. No a já začala být netrpělivá, jestli se už začne s těmi přednáškami. No ale potom, jak jsme si začali říkat o tom, co jsme nakreslili, proč a co cítíme, začala jsem si uvědomovat, že se dostáváme do hloubek nitra a že tam se objevují věci. Šlo to hladce a nenápadně a ve výborné atmosféře. Všichni jsme byli překvapeni, jaký to má účinek. Kolik se o sobě můžeme dozvědět, a jak hladce. Asi bychom se sami tak hluboko nikdy nedostali. Bylo to nakonec úplně nad moje očekávání o 100%. Přednášející byli úžasní, dokonale s námi splynuli. Dýchali s námi, smáli se s námi. Zapadli mezi úplně jako by jsme byli staří přátelé. Témata měla strukturu, ale hodně se nám také přizpůsobovali podle našich osobních potřeb. Byla to pro mne neuvěřitelná zkušenost. Prožila jsem si hluboké doteky se svým nitrem. Došla jsem hlubšímu pochopení některých věcí, které mě trápily a dlouho zatěžovaly. Prohloubily se naše vztahy ve skupince. Byli jsme opravdu skvělá skupinka a ráda bych pokračovala dál. A přála bych to každému!!! Kdyby tohle mohli prožít lidé před uzavřením manželství, před narozením dětí atd... Nemuseli bychom se tak trápit sami navzájem!!!

V první řadě chci moc poděkovat za krásný hluboký zážitek – chvílemi bolestivý ale zároveň velmi podnětný, plný nových možností pro můj osobní růst, pro rozvoj našeho manželství a také nás všech, co jsme to prožívali spolu. Díky cvičením,, povídání a osobní konzultaci jsem si uvědomila, co je dál pro naši rodinu nutné podniknout, abychom mohli být spolu rádi. Jaké máme slabiny, co je třeba ošetřit nejdříve. Velmi praktický popis, jak se přes různé etapy dostáváme do opravdové a nejen fyzické dospělosti. To poznání je užitečné pro pochopení, co potřebujeme my rodiče doplnit ve svém vývoji a také co nabídnout našim dětem, aby mohly být dospělé. Osvobození od strachu, že když jsou bouřky ve vztahu, že je tam něco špatně. Naopak, když chceme jít vpřed, musí se to objevit. Uvědomování si, z jaké pozice komunikují  Rodič – Dospělý – Dítě a jak to ovlivňuje naše emoce. Poznatek, že děti potřebují dost dobré rodiče, ne ideální rodiče - aby ze své rodinné dělohy vypudili to dítě ven, aby dítě mělo vůbec důvod z toho domova odejít.

Co mě nejvíce zaujalo, co se mi nejvíce líbilo?

Transakční analýza. Modelování dítěte ve mně a další práce s modely.

Kreslení rodinného erbu,  modelování z hlíny,  intimní atmosféra ve skupince,  otevřenost, upřímnost, pochopení a přijetí od ostatních,  skvělý přístup přednášejících.

Celý program byl velmi vyvážený – plný humoru, lehkosti a přitom jsem měla pocit, že je to to, co jsem hledala a potřebovala. Tvořivá práce, malování erbů rodiny, práce s hlínou, modelování mužskosti a ženskosti, nakonec spojování obou prvků těch dvou manželů – neuvěřitelně přesný a hluboký proces objevování!!! Pak povídání o vývoji člověka k dospělosti, také sportovní aktivity, které jsem brala jako něco nedůležitého, pak jsem zjistila, že to byl pro naší rodinu velmi důležitý zážitek. Fakt, že každý ze skupinky byl přijat od Hadašových i od nás navzájem.

 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy: