Úvod

CEVAP - Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů - je vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT pracující na území celé ČR od roku 1997.

Našimi programy podporujícími uvědomování si základních hodnot - hodnoty života, zdraví, lásky, sexuality, harmonického manželství a zodpovědného rodičovství více než 30 000 dětí a dospívajících. 

 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy: