Efektivní přístup k dospívajícím v oblasti rizikového chování

Seznámení s programy pro dospívající mládež

Seminář určen metodikům prevence sociálně patologických jevů, učitelům rodinné výchovy ZŠ, učitelům společenských věd SŠ, SOU, výchovným poradcům, vychovatelům.

Přehled  prezentovaných programů:

  1. Program  Free Teens – Prevence rizikového chování dospívajících se zvláštním zaměřením na prevenci rizikového sexuálního chování – veden v duchu uvědomění si hodnot života, lásky, sexu, manželství a  rodičovství
  2. Program prevence kouření – Kouření? Tvá volba!
  3. Program Poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a bulímie
  4. Program přípravy na manželství a  rodičovství – Moudrost v lásce aneb Jak se stát pánem dobrých vztahů – komplexní program s možností zakoupení pracovních materiálů pro práci se žáky a studenty v hodinách rodinné výchovy a společenských věd
  5. Program Hodnota moje a druhých, hodnota mé lásky a sexuality
  6. Program Dospívám – biologické a psychosociální aspekty dospívaní – určen žákům 4.-5.tř. ZŠ
  7. WAIT – vrstevnický program prevence HIV a  rizikového sexuálního chování mládeže – představován dospívajícími ve věku 12-19 let atraktivní formou v podobě písniček, tance, break dance, scének.

Seminář seznamuje účastníky s programy určenými dětem a dospívajícím, způsobem prezentace této věkové kategorii, zvláště co se týče klíčových okamžiků ovlivňujících žádoucí postoje dětí a dospívajících ve vztahu k prevenci syndromu rizikového chování dospívajících.
Na základě tohoto semináře je možno přihlásit se do kursu lektorů vyškolených v jednotlivých programech a na základě pronájmu programu se stát samostatným lektorem jednotlivých programů pro děti a  dospívající.

Časová dotace: 15 hodin
Cena: 1 500 Kč/os

 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy:
 
 
 
 
CEVAP on Facebook
facebook_logo